Met bijna duizend inwoners is Schiermonnikoog het kleinst bewoonde waddeneiland van Nederland. Het eiland is ongeveer 18 km lang en 3 km breed en staat bekend om zijn rust, bijzondere natuur en kleinschaligheid. Tezamen met het auto luwe beleid dat de gemeente voert, is Schiermonnikoog werkelijk een paradijs voor fietsers en wandelaars.

Het dorp `Schiermonnikoog`

Halverwege 1700 werd het gelijknamige dorp `Schiermonnikoog` gebouwd. Het dorp bestaat uit evenwijdig aan elkaar staande woningen in vier lange rijen, aangeduid als zogenaamde streken (de Langestreek, de Middenstreek en de Voorstreek). Vanwege de karakteristieke bebouwing is het dorp Schiermonnikoog aangewezen als beschermd dorpsgezicht wat u verrassende beelden biedt. Het dorp beschikt over alle faciliteiten, waaronder diverse horeca gelegenheden, winkels, etc. die absoluut een bijdrage leveren aan een aangenaam verblijf op Schiermonnikoog.

De natuur op Schiermonnikoog

Op Schiermonnikoog hebben de elementen het landschap nog volledig in de houdgreep. Door zeestromen, heersende winden, eb en vloed en ‘wandelende’ duinen is het eiland sinds de middeleeuwen twintig kilometer oostwaarts gekropen. Dit is een van onze meest dynamische natuurgebieden. Een ongetemde wildernis, waar de nachten nog echt donker zijn.